Logo

Jak korzystać z repozytorium "Dane Badawcze UW"? (2024.04.16)

Date

Tuesday, April 16, 2024

Time

03:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Jak korzystać z repozytorium "Dane Badawcze UW"?

16 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 15:00  – 16:15


Zapraszamy na szkolenie online z zakresu obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – “Dane Badawcze UW” (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Webinarium jest przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest skróconą wersją serii szkoleń "Repozytorium Dane Badawcze UW – przygotowanie danych i korzystanie z platformy", realizowanych przez ICM UW w styczniu i lutym 2024.


Szkolenie będzie podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.  


Szkolenie poprowadzą Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane w osobnej wiadomości e-mail. 

Szkolenie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szkolenie realizowane jest w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".


logotyp-UW-IDUB-PL.png

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji webinarium na temat ponownego wykorzystywania danych badawczych. Webinarium organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w webinarium.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą do odwołania zgody. 

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dodatkowe pytania oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres: lodo@icm.edu.pl.